Vanwege hun achtergrond in zowel muziek en theater als techniek, zijn alle medewerkers van Kahle Acoustics bijzonder vertrouwd met de wensen en de gewoonten van musici en uitvoerenden en de wensen van het publiek. Voor grotere projecten buiten Europa werkt Kahle Acoustics regelmatig samen met plaatselijke adviseurs om beter toezicht te kunnen houden op de bouwwerkzaamheden en om lokaal snel te kunnen handelen bij de uitvoering van akoestische voorzieningen.

 

The Team:
 
Prof. Dr. Eckhard Kahle — Akoesticus — stichter van Kahle Acoustics
Thomas Wulfrank — Akoesticus — partner
Yann Jurkiewicz — Akoesticus — partner
Evan Green — Akoesticus — partner
Johan Brulez — Akoesticus
Nathalie Faillet — Akoestica — Opnametechnica
Émilie Carayol — Akoestica
Vincent Berrier — Akoesticus
Brian F.G. Katz, PhD — Akoesticus — Onderzoeker — samenwerkend adviseur
Cees Mulder — Akoesticus — Elektro-akoesticus — samenwerkend adviseur Fabian Knauber — 3D-Audio technicus — Akoesticus — externe consultant

© 2004-2019 Kahle Acoustics      Cookies